deepinjection

RESIN UNDERPINNING 1

Deepinjection als techniek om verzakte funderingen van woningen of bedrijfspanden te liften tot het originele niveau door middel van harsinjecties

Deepinjection is een techniek van grondstabilisatie om verzakte fundering te herstellen door ze als het ware naar het oorspronkelijke niveau te tillen door injectie. Deze werkwijze tot volledig funderingsherstel  bedient zich van expansieharsen die via boorgaten buitenshuis worden ingespoten aan de hand van injectielansen. Er worden verschillende dieptes gekozen en men kan gaan tot  8 m diepgang. De tweecomponent harsen, die in enkele seconden tot 20 keer hun eigen volume aannemen, verspreiden zich gaandeweg en gelijkmatig totdat de leegte vol is.

Deepinjection volbrengt in feite 3 taken: de holte opvullen, de bodem stabiliseren en tegelijk verstevigen tegelijk. Daardoor worden de constructies die er op staan zo correct mogelijk naar hun originele positie teruggebracht en bovenal: gaat het verzakken niet verder door, met alle negatieve gevolgen van dien: barsten en scheuren, scheefstand, niveaus die niet meer overeenstemmen, schrijnwerk dat niet meer past, leidingen die breken, kans op lekkages, koudebruggen alom tot en met reëel instortingsgevaar.

Deep injection kan worden toegepast bij zowel grote als kleine oppervlaktes.

  • Deepinjection voor fundaties van een
  • Deepinjection voor het funderingsherstel van een verzakt huis.

DTS is gespecialiseerd aannemersbedrijf in deepinjection en floorlifting voor de regio’s West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen & Vlaams-Brabant. Neem contact voor een uitgebreid werfbezoek met de zaakvoerder, Dieter T’Siolle.

De voordelen van deepinjection tegenover de traditionele werkmethodes van funderingsherstel in termen van intensiteit, kostprijs en duurzaamheid

De voordelen van deepinjection zijn voor de hand liggend omdat ze qua arbeidsintensiteit niet te vergelijken zijn met klassieke methoden van funderingsherstel.

  • De methode is geniaal door zijn eenvoud. Het geheim zit hem in de expansieharsen van onder meer polyurethaan die unieke eigenschappen kennen.
  • De snelheid waarmee ingrepen plaatsvinden, kan tellen. Dit houdt in: geen verdere toename van schade, weinig verlies aan arbeids- & productietijd. Het voorbereidend werk voor de klant beperkt tot het minimum.
  • Her ingebruikname en -belasting door voertuigen of machines mag quasi onmiddellijk.
  • Er komt weinig tot geen overlast bij kijken.
  • Enorm hoge nauwkeurigheid, zelfs tot op enkele mm.
  • Deepinjection geldt als een duurzame, definitieve oplossing, dit is inmiddels bewezen.

De mogelijke oorzaken van grondverzakkingen die funderingsherstel door middel van deepinjection noodzaken

Grondverzakkingen ontstaan door inwendige erosie omwille van ongewoon veel neerslag, breuk in de waterleiding of in de riolering maar ook opgevoerde grond of grondafschuivingen doen holtes onder de grond ontstaan die de draagkracht van de bodemlaag letterlijk ondergraven en laten wegzinken. Dit is wat men noemt een zinkgat of sinkhole. Natuurlijk spelen daarbij de specifieke bodemsamenstelling een rol: kleigrond en veengrond bijvoorbeeld zijn gevoeliger voor extreme wisselingen in droogte/natte; kalkgesteente erodeert gemakkelijker, enz.

Tegenover traditioneel funderingsherstel door graven en beton storten staat de revolutionaire methode van deepinjection waar bestaande fundering of vloerplaat niet vervangen maar opgekrikt wordt tot op het gewenste level is bereikt, waterpas. DTS is daarop gespecialiseerd.