floorlifting

before after 5

Floorlifting is een techniek om verzakkingen bij woning- en werkvloeren ongedaan te maken dankzij injecties waarbij expasieharsen de bevloering liften tot het oorspronkelijke of gewenste niveau

Floorlifting, soms ook slablifting of slab jacking genoemd, kan worden bestempeld als de meest effectieve methode om weggezakte vloeren, vloerplaten en betonvloeren te liften totdat ze naar hun originele stand zijn teruggebracht. Dit gebeurt door machinaal injecteren van polyurethaanharsen waarbij de expansieve krachten de verzonken vloer of betonplaat omhoogstuwt tot het oorspronkelijk niveau. Afgelopen met ongerieflijke en soms ronduit gevaarlijke situaties.

Hier gaat het namelijk vooral over het liften van verzakte bevloering in woningen, ateliers, fabriekspanden, bij machinefundamenten, betonvloeren van opslagplaatsen, parkings en andere wegverhardingen die continu onderhevig zijn aan zware belasting, trilling enz.

De techniek, kort uiteengezet, omvat een aantal fasen: lateraal gaten boren tot onder het verzonken beton, gecontroleerd en gedoseerd injecteren waarna het expanderen zich voltrekt, gevolgd door de grondstabilisatie die zich voltrekt op nog geen kwartier.

DTS is gespecialiseerd aannemersbedrijf in floorlifting alsook deepinjection voor bedrijven, organisaties, gemeentebesturen, collega-aannemers, architecten en particulieren uit de regio’s West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen & Vlaams-Brabant. Neem contact voor een uitgebreid werfbezoek met de zaakvoerder, Dieter T’Siolle.

De voordelen van floorlifting of slablifting tegenover de traditionele methodes in vloerherstel

De voordelen van floorlifting of slablifting zijn voor de hand liggend omdat ze qua organisatie en arbeidsintensiteit niet te vergelijken zijn met de klassieke methoden van vloerherstel.

  • De methode is revolutionair doordat de expansieharsen al het werk doen: de klus wordt op een paar dagen geklaard in plaats van meerdere weken.
  • Opbreken, uitkisten en volstorten met beton zijn hier niet aan de orde; dus geen overlast van afval, stof en vuil.
  • Doordat er van buitenaf wordt gewerkt, kan waardevolle vloerbedekking zoals unieke betegeling of massief parket behouden blijven.
  • Inboedels van woningen of werkplaatsen met de aanwezige machines en voorraden dienen niet ontruimd te worden: alles blijft toegankelijk en de routinematige activiteiten lopen gewoon door.
  • De nauwkeurigheid haalt een bijzonder hoge score dankzij de gestage lasercontrole.
  • Met de methode van floorlifting of slablifting kan zeer gericht gewerkt worden: enkel de zones waar effectief verzakkingen zijn, worden afgebakend en behandeld, hetgeen bij uitbreken en vervangen niet zomaar gaat.
  • Floorlifting staat inmiddels bekend als een duurzame oplossing met definitief effect door onder meer waterresistentie en immuniteit tegen micro-organismen.
  • Floorlifting is absoluut milieuneutraal.

De mogelijke oorzaken van vloerverzakkingen waarbij floorlifting een snelle en effectieve oplossing kan bieden

Daarvoor refereren we naar de pagina deepinjection waarin verwezen wordt naar factoren als erosies en ondergrondse lekkages, slecht aangedamde aanvulgrond, kleigrond, drukbelasting, klimatologische toestanden (veel neerslag op korte tijd, snelle wisseling van vries naar dooi, extreme temperaturen, …)

Het resultaat van floorlifting